ตัวแทน JACK อินเดีย เข้าเยี่ยม TCM Sewing Machine ไทย

180 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวแทน JACK อินเดีย เข้าเยี่ยม TCM Sewing Machine ไทย

วันที่ 14 มีนายน 2561 TCM ต้อนรับตัวแทนจากโรงงาน JACK อินเดีย เข้าเยี่ยมบริษัท TCM ที่ประเทศไทย