TCM Sewing เดินหน้าพาพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม3

224 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TCM Sewing เดินหน้าพาพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม3

TCM Sewing เดินหน้าพาพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม3 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงาน ณ ซีคอน บางแค ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่าน