TCM จัดอบรมแนะนำสินค้าให้กับตัวแทน JACK ภาคใต้

161 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TCM จัดอบรมแนะนำสินค้าให้กับตัวแทน JACK ภาคใต้

วันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2559 TCM ได้จัดอบรมแนะนำจักรเย็บผ้า และวิธีการใช้งานกับผู้เข้าร่วมอบรมตัวแทน JACK ภาคใต้