TCM จัดอบรมแนะนำสินค้าให้กับตัวแทน JACK ภาคเหนือ

161 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TCM จัดอบรมแนะนำสินค้าให้กับตัวแทน JACK ภาคเหนือ

วันที่ 3 และ 4 กันยายน 2559 TCM ได้จัดอบรมแนะนำจักรเย็บผ้า และวิธีการใช้งานกับผู้เข้าร่วมอบรมตัวแทน JACK ภาคเหนือ