TCM จัดอบรมแนะนำสินค้าให้กับตัวแทน JACK ภาคอีสาน

171 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TCM จัดอบรมแนะนำสินค้าให้กับตัวแทน JACK ภาคอีสาน

วันที่ 17-18 กันยายน 2559 TCM ได้จัดอบรมแนะนำจักรเย็บผ้า และวิธีการใช้งานให้กับผู้เข้าร่วมอบรมตัวแทน JACK ภาคอีสาน