TCM จัดอบรมแนะนำสินค้าให้กับตัวแทน JACK กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

159 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TCM จัดอบรมแนะนำสินค้าให้กับตัวแทน JACK กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 TCM ได้จัดอบรมแนะนำจักรเย็บผ้า และวิธีการใช้งานให้กับตัวแทน JACK ที่เข้าร่วมอบรม