ตัวแทน JACK เข้าเยี่ยม TCM Sewing Machine ที่ประเทศไทย

160 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวแทน JACK เข้าเยี่ยม TCM Sewing Machine ที่ประเทศไทย

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 TCM ต้อนรับตัวแทนจากโรงงาน JACK เข้าเยี่ยมบริษัทที่ประเทศไทย