ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้จักรเย็บผ้าที่ รร.สามเสนวิทยาลัย

252 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้จักรเย็บผ้าที่ รร.สามเสนวิทยาลัย

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ทีมจาโนเม่ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้จักรเย็บผ้าที่ รร.สามเสนวิทยาลัย