เทคนิคนานาสาระจักรเย็บผ้า

อะไหล่จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม STRONG H

เข็มเคลือบเซรามิค ของเข็ม TNC แข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเข็มทั่วไป

พร้อมแนะนำการใช้งานจักรเย็บผ้า JACK

พร้อมแนะนำการใช้งานจักรเย็บผ้า JACK

พร้อมแนะนำการใช้งานจักรเย็บผ้า JACK

พร้อมแนะนำการใช้งานจักรเย็บผ้า JACK

พร้อมแนะนำการใช้งานจักรเย็บผ้า JACK

พร้อมแนะนำการใช้งานจักรเย็บผ้า JACK

พร้อมแนะนำการใช้งานจักรเย็บผ้า JACK

พร้อมแนะนำการใช้งานจักรเย็บผ้า JACK

จักรลา กระบอกนอน W600PC PEGASUS รุ่น W662PCH-35B