รีวิว จักรปัก TSM MB-1501

295 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รีวิว จักรปัก TSM MB-1501

จักรปัก TSM MB-1501 รุ่น 1 หัว 15 เข็ม 

  

การใส่สะดึงปักหมวก TSM 1501