ซิงโครไน อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งเข็มขึ้น เข็มลง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ซิงโครไน อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งเข็มขึ้น เข็มลง

  • ซิงโครไนสำหรับควบคุมตำแหน่งเข็มขึ้น เข็มลง
  • ใช้กับจักรเย็บผ้าอุสาหกรรม
  • เหมาะสำหรับมอเตอร์ประหยัดไฟ
  • ความยาวสายไฟ 100 เซนติเมตร