Strong H ชุดตัดด้ายติดกับจักรลา แบบซิลินอยและแบบลม

348 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Strong H ชุดตัดด้ายติดกับจักรลา แบบซิลินอยและแบบลม

Strong H ชุดตัดด้ายติดกับจักรลา แบบซิลินอยและแบบลม

สามารถติดกับจักรธรรมดาให้เป็นจักรตัดด้ายคอม