เข็ม organ แท้

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ประเภทการใช้งานเบอร์เข็ม
DBx1เข็มจักรเย็บ#9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18, 20 , 21 , 22 , 23
DBxK5เข็มจักรปัก#9 , 10 , 11 , 13
DBx1KN เข็มเย็บ(ผ้าพิเศษ)# 9 , 11
HAx1เข็มจักรเย็บเล็ก#11 , 13 , 14 , 16 , 18
DCx1 เข็มจักรพ้ง#9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18, 20
DPx17เข็มจักรเย็บDY#11,13 ,14 ,16 ,18,19,20 ,21 ,22 ,23,24 ,25
DPx5เข็มจักรแซ็กรัง#11, 13 , 14 , 16 , 18, 20 , 21 , 22 , 23, 24
TQx1 เข็มจักรติดกระดุมธรรมดา#11 , 13 , 14 , 16 , 18
TQx7เข็มจักรติดกระดุมมุข#11 , 13 , 14 , 16 , 18
TQx7เข็มจักรเข็มคู่ลูกโซ่#11 , 13 , 14 , 16 , 18
UOx113GSเข็มจักรลาดึงยาง# 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18
UYx128GAS เข็มจักรลา#9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18
Powered by MakeWebEasy.com