วิธีแก้ปัญหาด้ายเป็นถั่วงอก ระบบกระสวยตั้ง/กระสวยหงาย

513 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีแก้ปัญหาด้ายเป็นถั่วงอก ระบบกระสวยตั้ง/กระสวยหงาย

 

 วิธีแก้ปัญหาด้ายเป็นถั่วงอก ระบบกระสวยตั้ง

 

 แก้ปัญหาเย็บเป็นถั่วงอก2 ระบบกระสวยหงาย