จักรสำหรับงานเสื้อผ้าต่างๆ
จักรสำหรับงานเครื่องประดับ
จักรสำหรับสินค้าใช้ในบ้าน