จักรกระบอกตั้งเข็มคู่ เข็มเดี่ยวตีนตะกุยคอม

คุณสมบัติสินค้า:

แบรนด์ : TYPICAL

จักรกระบอกตั้งเข็มคู่ เข็มเดี่ยวตีนตะกุยคอม
TYPICAL GV-24670B